Gestionem espais i equips de treball per satisfer les necessitats socioculturals, educatives i de lleure de les persones.

DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL, D'OCI I TEMPS LLIURE

Gestionem actuacions dirigides a potenciar la participació comunitària a partir d’activitats socials, culturals i lúdiques, que cerquen el foment de la convivència i de les relacions positives entre els ciutadans. dddddddddddd

+ informació

ORIENTACIÓ, REFORÇ I OCI ESCOLAR

Realitzem actuacions destinades a l’ajuda en el desenvolupament acadèmic i personal dels alumnes, tot engrescant a les famílies en participar en aquest procés treballant en xarxa amb els professionals dels centres educatius.

+ informació

EDUCACIÓ PERSONES ADULTES

Gestionem accions formatives adreçades a persones adultes, amb l’objectiu de potenciar l’adquisició de coneixements i habilitats que els ajudin a assolir la formació reglada bàsica i facilitar la seva inserció laboral.

+ informació
Dinamització sociocultural, d’oci i temps lliure
Orientació reforç i oci escolar
Educació persones adultes