GESTIÓ DE SERVEIS PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I GRANS EMPRESES

Suport logístic, gestió i dinamització de:

EQUIPAMENTS DE PROXIMITAT
 • Centres culturals.
 • Centres socials.
 • Biblioteques.
 • Casals de joves.
ACTIVITATS DE LLEURE
 • Per adults i gent gran.
 • Juvenils.
 • Familiars.
 • D’empresa.
SERVEIS SOCIALS
 • Educadors de carrer.
 • Casal de dones.
 • Casal de migrants.
 • Centres de dia.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 • Dinamització sociocultural.
 • Informació a la ciutadania.
 • Gestió de mecanismes de participació.
SERVEIS EDUCATIUS
 • Reforç escolar.
 • Tallers extraescolars.
 • Pràctiques esportives.
VOLUNTARIAT
 • Social.
 • Cultural.
 • Ambiental.