GESTIÓ

Gestió de serveis per a les administracions públiques i grans empreses.

Suport logístic, gestió i dinamització de:

EQUIPAMENTS DE PROXIMITAT

ACTIVITATS DE LLEURE

SERVEIS SOCIALS

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

SERVEIS EDUCATIUS

VOLUNTARIAT

CiaC. Formació i Gestió de Recursos Humans.