Dinamització sociocultural, d’oci i temps lliure

Gestionem actuacions dirigides a potenciar la participació comunitària a partir d’activitats socials, culturals i lúdiques, que cerquen el foment de la convivència i de les relacions positives entre els ciutadans.

Gestió i dinamització d’equips municipals
 • Centres culturals
 • Centres socials
 • Biblioteques
 • Casals de joves
 • Casals de dones
GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE VOLUNTARIAT
 • Social
 • Cultural
 • Ambiental
GestiÓ i dinamització d’activitats
 • Per a gent gran
 • Per adults
 • Juvenils
 • Infantils
 • Familiars
 • D’empresa

Orientació, reforç i oci escolar

Realitzem actuacions destinades a l’ajuda en el desenvolupament acadèmic i personal dels alumnes, tot engrescant a les famílies en participar en aquest procés treballant en xarxa amb els professionals dels centres educatius.

Orientació educativa
 • Identificació de necessitats educatives.
 • Assesorament a les famílies en la seva tasca educativa.
 • Foment d’hàbits d’estudi.
 • Orientació educativa individualitzada.
Reforç escolar
 • Reforç curricular.
 • Millora de les competències informàtiques.
 • Conversa d’idiomes.
 • Agilitat mental.
OCI INFANTIL I JUVENIL
 • Pràctiques esportives.
 • Treball en habilitats socials.
 • Tallers de dibuix i pintura.
 • Tallers de música i cant.
 • Tallers de teatre.

Educació de persones adultes

Gestionem accions formatives adreçades a persones adultes, amb l’objectiu de potenciar l’adquisició de coneixements i habilitats que els ajudin a assolir la formació reglada bàsica i facilitar la seva inserció laboral.

Formació reglada
 • ESO i batxillerat
 • Formació Professional
 • Accés UIB per a majors de 25 anys
Formació ocupacional
 • Atenció al client
 • Treballador familiar
 • Administratiu i arxiu
 • Venedor de petit comerç
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA