FORMACIÓ

Formem per a potenciar les qualitats i habilitats personals en l'entorn professional.

Impartim accions formatives per als treballadors de l'organització, amb l'objectiu de desenvolupar les habilitats personals, organitzacionals i directives que facilitaran la millora del rendiment professional.

HABILITATS DIRECTIVES

EQUIPS DE TREBALL

FORMADOR DE FORMADORS

Ajudes econòmiques

La Fundació Estatal per a la formació en l'ocupació t'ajuda a formar a la teva plantilla.

Sabies que totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació?

Sabies que el crèdit per a la formació de l'empresa es renova anualment, perdent-se cada any si no s'utilitza?

CiaC. Formació i Gestió de Recursos Humans.