ACTIVITATS PER A EMPRESES
ACTIVITATS PER A L’ENRIQUIMENT PERSONAL I EL BENESTAR,

IMPREGNADES PER LA CULTURA TRADICIONAL DE MALLORCA EN L’ENTORN RURAL
COACHING


· entrenament personalitzat per a optimitzar el rendiment ·
DESCRIPCIÓ


Combinació d’activitats grupals amb sessions de valoració i cerca d’alternatives de millora.

Se sistematitzaran per escrit els aprenentatges aconseguits i es lliurarà un dossier a cada participant.DURADA


11 hores distribuïdes en 3 sessions:

La primera i última sessió de 2 hores cada, una en l’empresa.

La sessió central de 7 hores, es desenvoluparà en la finca.ÀMBITS DE TREBALLHabilitats directives


Perfil:


Treballadors que tinguin persones

al seu càrrec.


Continguts:


  • Planificar-se un mateix.  • Les relacions amb les persones de l’equip.  • L’organització de l’equip.Optimització del treball en equip


Perfil:


Equips de persones que treballen

en interacció.


Continguts:


  • L’objecte i objectius de l’equip.  • Les relacions entre els participants.  • Les estratègies de coordinació.Comunicació cara a cara


Perfil:


Persones que necessiten millorar les seves habilitats comunicatives.


Continguts:


  • Hàbits de comunicació inherents en cadascun.  • Alternatives de comunicació eficient.  • Afrontament dels casos difícils.DINÀMICA DE TREBALL


La diferència d’aquesta estratègia de treball respecte al Team building és que en aquest cas es fa major incidència en l’aprenentatge i el canvi de l’àmbit de treball triat.

En incorporar dues breus sessions de treball en l’empresa abans i després de la sessió central, s’aconsegueix consolidar el grup i crear sinergies de debat, anàlisi i presa de decisions que quedaran reflectits en el dossier que dia a dia
el coach redactarà i lliurarà a cada participant.

En la primera sessió el grup decidirà un menú, llistarà els ingredients necessaris i planificarà la compra.

El grup realitzarà la compra abans de la sessió central.

En el dia central a Son Vic Vell, tots junts analitzarem els comportaments desplegats fins al moment.

Després prepararem el nostre menjar en uns espais i amb uns recursos que ens transportaran a la vida d’antany.

La vivència d’una tasca en comú generarà manifestacions que seran el fonament del treball i l’experimentació.

Els comportaments espontanis i desinhibits seran motiu de l’anàlisi grupal i la decisió individual de si incorporar-los o rectificar-los en el repertori d’habilitats i estratègies particulars.

En la tercera sessió, passat un temps de reflexió, s’analitzarà tot el succeït i possibles transferències de canvi al lloc de treball.

Un facilitador professional guiarà i fonamentarà l’anàlisi de les situacions, respostes i propostes.OBSERVACIONS


Recomanable no ser més de 15 persones per grup.

El grup realitzarà la compra fora de l’horari de les sessions, disposant tan sols dels diners que el coach els haurà lliurat.