ACTIVITATS PER A L’ENRIQUIMENT PERSONAL I EL BENESTAR,
IMPREGNADES PER LA CULTURA TRADICIONAL DE MALLORCA EN L’ENTORN RURAL

EXPERIÈNCIES A LA NATURA

· la naturalesa com a mitjà per al benestar ·

DESCRIPCIÓ

En aquesta activitat treballem amb sensacions i sentiments.
Mitjançant una combinació d’exercicis, practiquem l’atenció plena en la naturalesa.
Utilitzant canals de percepció poc desenvolupats descobrim noves sensacions.
Els exercicis se seleccionen i combinen en funció del perfil i interès del grup.
D’aquesta manera, es graduen diferents nivells, des dels que es treballen la percepció multisensorial als que exigeixen major concentració utilitzant tècniques de meditació.

QUÈ ACONSEGUIREM?

Relacionar-nos amb l’entorn natural i entre nosaltres.
Practicar exercicis que ens ajudessin a millorar la nostra salut holística (bio-psicosocial).
Percebre de manera conscient a través sentits alternatius als habitualment recurrents.
Estimular l’expressió i reafirmació individual.
Aprendre tècniques per a reduir l’estrès i l’ansietat.
Augmentar la nostra energia i vitalitat.

DURADA

L’activitat té una durada aproximada d’entre 3 – 4 hores des de l’acolliment fins a la seva finalització.
El temps final dependrà del ritme de cada grup, encara que si es desitja es pot ajustar el temps d’aquesta.

A QUI VA DIRIGIT?

A persones interessades a submergir-se en la naturalesa, amb o sense experiència en meditació.
A grups de treball, per a desenvolupar o enfortir a l’equip.
A grups familiars on hi ha adults i nens.
A grups de nens de diferents edats.

OBSERVACIONS

El grau de complexitat dels exercicis s’adaptarà als interessos i perfil dels participants, al nombre de persones del grup, la seva edat, i experiència prèvia, podent realitzar-se exercicis més senzills d’atenció multisensorial fins a exercicis de ioga meditatiu.

Si es desitja realitzar la jornada completa, aquesta activitat pot combinar-se amb una altra de les ofertes en el nostre catàleg.

També es pot combinar l’activitat amb una degustació de producte local.

GASTRONOMIA MEDITERRÀNIA

· desenvolupant compromís davant els fogons ·

DESCRIPCIÓ

En aquesta activitat l’equip elabora conjuntament un menú tradicional mallorquí.
Des de l’elecció del menú, la compra, distribució de tasques, elaboració, degustació… sorgeixen espontàniament interaccions, reaccions, tensions, assoliments, decebis…
Manifestacions que converteixen el moment en una intensa vivència de grup.
La degustació conjunta i la sobretaula formen part dels moments de la jornada.

QUÈ ACONSEGUIREM?

Aprendre a cuinar plats típics de la zona.
Submergir al grup en un entorn facilitador de l’expressió desinhibida.
Estimular la implicació del grup en la realització d’una tasca conjunta.
Millorar la relació interpersonal i la comunicació entre els participants.
Reforçar les habilitats organitzatives per al treball conjunt.
Identificar aquells comportaments que incideixen en el clima de grup.

DURADA

L’activitat té una durada aproximada de 5 hores des de la preparació del menjar fins a la seva degustació.

A QUI VA DIRIGIT?

A grups ja constituïts per a consolidar interactuacions.
A nous grups per a generar coneixement i confiança.

RECURSOS DE SUPORT

Es disposaran els ingredients bàsics per a elaborar un menú de cuina mediterrània.
En el moment de contractar l’activitat es triarà el menú.
Es comptarà amb el continu assessorament d’un o diversos experts, depenent del nombre de participants.
Es disposa d’espais interiors i exteriors suficients perquè puguin obrar simultàniament tots els participants.

HO POTS COMPLETAR AMB:

Es podrà aprofitar el temps de sobretaula per a passejar lliurement per la finca i/o completar la jornada amb una altra activitat del catàleg, o amb una activitat planificada per tu mateix.

GIMCANA DE DESCOBRIMENT

· el que coneixem jugant no se’ns oblidarà mai ·

DESCRIPCIÓ

Conèixer d’una forma lúdica els secrets de l’antiga possessió mallorquina: els elements arquitectònics i etnològics, els seus sistemes de treball, els seus instruments, la seva manera de vida, la seva flora i la seva fauna.

L’itinerari de descobriment vindrà determinat per la superació de diferents proves. Cada prova suposarà una experiència i un nou aprenentatge.

QUÈ ACONSEGUIREM?

Conèixer l’arquitectura i etnologia en els antics entorns rurals de Mallorca.
Descobrir les maneres de vida tradicionals.
Viure moments de benestar a la natura característica de l’illa.
Provocar interaccions entre els participants.
Estimular el sentiment de pertinença a un grup.
Alleujar l’estrès i millorar l’estat d’ànim dels participants.

DURADA

L’activitat té una durada aproximada d’entre 3 – 4 hores des de l’acolliment fins a la seva finalització.

El temps final dependrà del ritme de cada grup, encara que si es desitja es pot ajustar el temps d’aquesta.

A QUI VA DIRIGIT?

Dirigit a persones amb un interès per la cultura i tradició de Mallorca.
Equips de treball, grups d’amics, agrupacions que desitgin viure una experiència lúdic-cultural en comú.
A grups de famílies, o nens de diferents edats.

OBSERVACIONS

Si es desitja realitzar la jornada completa, aquesta activitat pot combinar-se amb una altra de les ofertes del nostre catàleg.
També es pot combinar l’activitat amb una degustació de producte local.
S’adaptarà l’itinerari i nivell de complexitat de les proves al perfil del grup.

RUTA CULTURAL

· conèixer per estimar ·

DESCRIPCIÓ

Una ruta guiada per l’entorn natural i arquitectura d’una possessió mallorquina, ens facilitarà una immersió a la Mallorca tradicional, oferint-nos una visió autèntica de com es vivia fa segles a l’illa.

Interpretarem indicis en les pedres col·locades a partir del segle XIII, reviurem els temps dels atacs corsaris, els processos d’explotació de la terra i producció en el camp, els oficis que es desenvolupaven, els mitjans i instruments utilitzats, la manera de vida, els seus estils d’oci…

QUÈ ACONSEGUIREM?

Aprendre in situ una mica més de la història de Mallorca.
Visualitzar diferents elements arquitectònics i etnològics tradicionals a Mallorca.
Deduir els sistemes de producció i treball a partir de les seves eines.
Compartir una activitat en grup.
Obtenir els beneficis físic-afectius que ens proporciona un passeig per la natura.
Generar benestar entre els participants durant l’activitat.

DURADA

L’activitat té una durada aproximada d’entre 3 – 4 hores des de l’acolliment fins a la seva finalització.
El temps final dependrà del ritme de cada grup, encara que si es desitja es pot ajustar el temps d’aquesta.

A QUI VA DIRIGIT?

Dirigit a grups amb un interès per la cultura i tradició de Mallorca.
Equips de treball, grups d’amics, agrupacions que desitgin viure una experiència cultural en comú.

OBSERVACIONS

Si es desitja realitzar la jornada completa, aquesta activitat pot combinar-se amb una altra de les ofertes en el nostre catàleg, o amb mitja jornada de temps lliure.
També es pot combinar l’activitat amb una degustació de producte local.

VIATGE AMB LA MÚSICA

· la música ens cura el cos, ens calma la ment i ens purifica l’ànima ·

DESCRIPCIÓ

Manifestarem el nostre jo a través d’experiències musicals amb diferents mitjans o mitjançant una combinació d’ells: la veu, un instrument, una audició i/o el ball.
Les expressions musicals, el seu estil i nivell, se seleccionen en funció dels interessos del grup, habilitats, edat i nombre de participants.
El mètode oscil·la segons perfil, des d’un enfocament d’oci fins a un enfocament terapèutic.

QUÈ ACONSEGUIREM?

Fomentar l’expressió i afirmació d’un mateix a través de la música.
Estimular amb activitats variades diferents modalitats d’interacció social.
Potenciar la creativitat tant a nivell individual com grupal.
Viure la música com un mitjà per al creixement personal.
Experimentar els poders terapèutics de la natura, la tradició i la música.
Generar benestar entre els participants durant la vivència.

DURADA

L’activitat té una durada aproximada d’entre 3 – 4 hores des de l’acolliment fins a la seva finalització.
El temps final dependrà del ritme de cada grup, encara que si es desitja es pot ajustar el temps d’aquesta.

A QUI VA DIRIGIT?

L’activitat té una durada aproximada d’entre 3 – 4 hores des de l’acolliment fins a la seva finalització.
El temps final dependrà del ritme de cada grup, encara que si es desitja es pot ajustar el temps d’aquesta.

RECURSOS DE SUPORT

Instruments musicals i equips d’audició.

OBSERVACIONS

L’elecció de l’una o l’altra modalitat, així com el seu nivell, s’adaptarà als interessos i perfil dels participants, al nombre de persones del grup, la seva edat i perícia.
Si es desitja realitzar la jornada completa, aquesta activitat pot combinar-se amb una altra de les ofertes del nostre catàleg.
També es pot combinar l’activitat amb una degustació de producte local.